NewCar Rozcieńczalnik Bazowy 040-100 Green Line 5L

Symbol zastępczy

NewCar Rozcieńczalnik Bazowy 040-100 Green Line 5L

27.44

Kategoria:

Opis produktu

Właściwości:
Rozcieńczalnik NC GREEN LINE 040-100 jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Stosowanie do wszystkich typów lakierów bazowych. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie. Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. Nie należy przekraczać zalecanych dawek rozcieńczalnika.
Kolor: bezbawrny

Opakowanie: 1 L /5L
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki chemicznej dla danego wyrobu.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

X