NewCar Rozcieńczalnik bazowy NC 01 1L

Rozcieńczalnik-NC-01-2

NewCar Rozcieńczalnik bazowy NC 01 1L

21.29

Rozcieńczalnik bazowy NC 01 jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Stosowanie do wszystkich typów lakierów bazowych . Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie. Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. Nie należy przekraczać zalecanych dawek rozcieńczalnika! Kolor – bezbarwny

Kategoria:

Opis produktu

Właściwości:
Rozcieńczalnik bazowy NC 01 jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Stosowanie do wszystkich typów lakierów bazowych . Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie. Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. Nie należy przekraczać zalecanych dawek rozcieńczalnika! Kolor – bezbarwny

Opakowanie: 1 L.
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.
Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki chemicznej dla danego wyrobu.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

Dodatkowe informacje

Waga .85 kg
Wymiary 5 × 5 × 5 cm

X