NewCar Gotowe kolory bazowe

gotowe-kolory

NewCar Gotowe kolory bazowe

Kategoria:

Opis produktu

Właściwości:
Lakiery bazowe dwuwarstwowe najwyższej jakości do lakierowania nawierzchniowego. Charakteryzują się szybkim czasem schnięcia i dużą siłą krycia.

Gotowe kolory bazowe:

VW LC9Z              PEUGEOT EZR
VW LC9X              PEUGEOT EKQ
VW LA7W             OPEL 147
BMW 475              OPEL 157
BMW 354              OPEL 163

Instrukcja Użycia:

spray-mini100 części lakieru bazowego
60-80 części rozcieńczalnika NC 01

.

spray-minitemp. otoczenia od 15°C do 25°C
ilość warstw 2-4 warstwy (zależnie od koloru)
dysza 1,3 – 1,6 mm ciśnienie robocze 2-2,5 bar

parowanie-mini5 – 10 minut przy 20°C
pomiędzy warstwami do uzyskania matu

 

zegar-miniPyłosuchość 10-15min przy 20°C
Suchość dotykowa 20-30min przy 20°C

 

Rodzaj powłoki: mat
Lepkość fabryczna: 90-120 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie -15-20µm suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-4 warstwy.
Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.
Wydajność: teoretyczna przy 2 warstwach ok. 8m2
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
Opakowanie: 1L

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu.
Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika
od wykonania własnych testów i prób.

X