NewCar Szpachla z włóknem szklanym PLUS 250g

Szpachla z włóknem szklanym PLUS 250g

NewCar Szpachla z włóknem szklanym PLUS 250g

13.62

Kategoria:

Opis produktu

Właściwości:

Szpachla z włóknem szklanym jest szpachlówką o dużej wytrzymałości mechanicznej. Dzięki zastosowaniu włókien jest szpachlówka wzmocnioną i ma bardzo dobrą zdolność wypełnienia nierówności i otworów.

Podłoża:

Aluminium, stal, stal ocynkowana, laminaty poliestrowe, podkłady akrylowe 2K, stare powłoki. Nie stosować bezpośrednio na grunty reaktywne jednokomponentowe, akrylowe i nitrocelulozowe. Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007r

Instrukcja użycia:

W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz wyszlifowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2 -3g utwardzacza na 100g szpachli. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 6-8 min. Temperatura aplikacji 18°C – 24°C. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie. UWAGA należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.

szpachla

nałożyć w czasie 6-8 min
po wymieszaniu

.
utwardzaczproporcja 2-3g utwardzacza
na 100g szpachli
.

zegar-mini

Czas schnięcia:
przy 20°C = 20 min
przy 60°C = 5 minut

pP80 – 280

.
.
Dz.U.2007 r. Nr. 11, poz.72 kat. B/2 (250)<250
Opakowanie: 0,25kg. / 0,5kg. / 1,7kg.
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z
dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności
w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

X