NewCar Green Line Żywica poliuretanowa P24 matowa 3,5L

zywica-pur-matowa-p24

NewCar Green Line Żywica poliuretanowa P24 matowa 3,5L

362.11

Kategoria:

Opis produktu

Właściwości:
Żywica poliuretanowa dwukomponetowa 2K matowy posiada, doskonałą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV. Brak tendencji przed zaciekami bardzo dobre schnięcie , wypełnienie i rozlewność.  Służy do tworzenia powłok nawierzchniowych na różnych rodzajach powłok do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Zastosowanie:

Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do stali, metali kolorowych tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PP i PE…), drewna, szkła, kamieni naturalnych, powierzchni betonowych i starych powłok lakierniczych.

Instrukcja Użycia:

czesci-mini100 części żywicy poliuretanowej
20 części utwardzacza NC UNI
20-25 części rozcieńczalnika NC 02

spray-minitemp. otoczenia od 10°C do 30°C
ilość warstw 2 o grubości 25-30µm
dysza 1,3 – 1,6 mm
ciśnienie robocze 2-2,5 bar

parowanie-mini5 – 10 minut przy 20°C
druga warstwa po uzyskaniu
pyłosuchości

zegar-minipyłosuchość 10-15min przy 20°C
suchość dotykowa 40-45min przy 20°C
suchość użytkowa 5-6 godz.

Rodzaj powłoki: mat
Zastosowanie: stal,tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PP i PE…), drewno, szkło, beton, stare powłoki lakiernicze.
Lepkość fabryczna: 90-140 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie można uzyskać 50µm suchej warstwy bez powstania zacieków.
Nanosić 2 warstwy o grubościach 25-30µm.
Części stałe wagowo: 45-60% (zależnie od koloru)
Aplikacja: pistolet pneumatyczny, pędzel, wałek
Wydajność: teoretyczna przy 2 warstwach (łącznie 50-60µm) ok. 9m2
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci
względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu.
Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika
od wykonania własnych testów i prób.

X