NewCar Green Line Żywica akrylowa 1K A12 połysk 3,5L

zywica-akrylowa-1k-polysk

NewCar Green Line Żywica akrylowa 1K A12 połysk 3,5L

302.79

Kategoria:

Opis produktu

Właściwości:
Żywica akrylowa 1K szybkoschnąca do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Służy do tworzenia powłok nawierzchniowych na różnych rodzajach powłok. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, brakiem tendencji do zacieków, posiada dobry połysk i wypełnienie.

Instrukcja Użycia:

czesci-mini

100 części żywicy akrylowej 1K
20-30 części rozcieńczalnika  NC 01

 

spray-miniTemp. otoczenia od 10°C do 30°
Ilość warstw 2 o grubości 20μm
Dysza 1,3 – 1,6 mm
ciśnienie robocze 2-2,5 bar

parowanie-mini15 – 30 minut przy 20°C
Druga warstwa po uzyskaniu pyłosuchości ok. 5min.

 

zegar-miniPyłosuchość ok. 5min. przy 20°C
Suchość dotykowa 15-30min przy 20°C
Suchość dotykowa 15-30min. przy 20°C

Rodzaj powłoki: połysk
Lepkość fabryczna: 45-70 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie można uzyskać 20µm suchej warstwy bez powstania zacieków.
Nanosić 2 warstwy po uzyskaniu pyłosuchości.
Wydajność: teoretyczna przy 2 warstwach (łącznej grubości 40µm) ok. 10m2
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci
względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu.
Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika
od wykonania własnych testów i prób.

 

 

X