NewCar Green Line Lakier akrylowy Extra White 2:1 3,5L

lakier-akrylowy-extra-white

NewCar Green Line Lakier akrylowy Extra White 2:1 3,5L

211.19

Kategoria:

Opis produktu

Właściwości:
Lakier akrylowy dwukomponetowy 2K najwyższej jakości. Służy do tworzenia powłok
nawierzchniowych na różnych rodzajach powłok. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i bardzo dobrej sile krycia.

Instrukcja Użycia:

czesci-mini100 części lakieru akrylowego
50 części utwardzacza NC UNI
20-25 części rozcieńczalnika NC 01

spray-minitemp. otoczenia od 10°C do 30°C
ilość warstw 2 o grubości 25-35µm
dysza 1,3 – 1,6 mm
ciśnienie robocze 2-4 bar

parowanie-mini5 – 10 minut przy 20°C
druga warstwa po uzyskaniu
pyłosuchości

zegar-minipyłosuchość 15-20min przy 20°C
suchość dotykowa 60-65min przy 20°C
suchość użytkowa 12 godz.

Rodzaj powłoki: wysoki połysk
Lepkość fabryczna: 24-30 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: dwie warstwy po 25-35μm
Wydajność: teoretyczna przy jednej warstwie ok. 9m 2
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci
względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu.
Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika
od wykonania własnych testów i prób.

X